Wie?
Bij dit project zijn betrokken:

Prof. Dr. Jan Janssens
Hoogleraar opvoedings- en gezinsondersteuning aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Dr. Nicole van As
Docent Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Drs. Monic Schijvenaars
Hoofd SPON Postdoctorale opleidingen (Academisch Centrum Sociale Wetenschappen) aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Contact: cursuspmk@gmail.com

Praten met kinderen
Praten met kinderen is een cursus over opvoeding. De cursus is bedoeld voor ouders met kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Opvoeden is soms geen gemakkelijke taak. Wat te doen met een kind dat lastig is, dwars ligt, zeurt, een grote mond heeft of zich niet houdt aan regels en afspraken? In de cursus Praten met kinderen wordt ingegaan op de manier waarop ouders en kind met dit soort problemen kunnen omgaan. Er wordt veel aandacht geschonken aan de communicatie tussen ouders en kind. De manier waarop ouders en kind met elkaar praten over problemen die zich voordoen, bepaalt voor een belangrijk deel of er een oplossing kan worden gevonden. Vaak lopen de emoties hoog op, als ouders en kind over problemen praten. Ze maken elkaar steeds hardere verwijten en zijn het voortdurend oneens met elkaar. Op die manier lukt het meestal niet om de problemen op te lossen. In de cursus wordt gewerkt met een stappenplan om problemen op zo’n manier te bespreken dat het wél lukt om er een oplossing voor te vinden waarmee iedereen tevreden is.

Voor meer informatie over de cursus Praten met kinderen: klik hier.

Train-de-trainers cursus Praten met kinderen
Aan professionals in de hulpverlening aan ouders en gezinnen bieden wij de mogelijkheid om een kortdurende training te volgen in het geven van de cursus Praten met kinderen aan groepen ouders. Want er komt meer kijken bij het geven van een cursus voor ouders dan alleen het volgen van de trainershandleiding. Voor welke uitdagingen kan een cursusleider in de praktijk komen te staan? En hoe kan een cursusleider die uitdagingen het hoofd bieden? Daarnaast wordt tegenwoordig, terecht!, veel belang gehecht aan effectiviteit. Het streven is om ouders (en gezinnen) interventies aan te bieden waar ze ook echt iets aan hebben, die ‘bewezen effectief’ zijn. Hoe kan een cursusleider samen met de deelnemende ouders een maximaal effect bereiken?

Voor meer informatie over de train-de-trainers opleiding: klik hier.

Gratis oudercursus ‘Praten met Kinderen’ in Amsterdam
In het kader van onderzoek biedt de Universiteit van Amsterdam ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de oudercursus Praten met Kinderen. De cursus zal plaatsvinden op de Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166, en gaat van start op dinsdag 12 maart en dinsdag 7 mei. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van 19.30-21:30 uur. Daarnaast start een online variant van de cursus op 7 mei.

Klik hier voor meer informatie en/of aanmelding.